Al-Qur'an

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS Asy-Syams: 9-10)

Kamis, Oktober 01, 2015

Makna Sujud Dalam ShalatSujud adalah manifestasi puncak tawadhu’, penghinaan diri, dan kekhusyu’an. Yaitu dengan menempelkan wajah ketanah karena Allah. Sebab, Dialah yang berhak atas segala bentuk peribadatan.
Sujud adalah amalan yang disukai oleh Allah. Sujud merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dan bersujudlah  dan mendekatkan diri (kepada Allah). (Al-‘Alaq 96: 19)

Kamis, September 03, 2015

Berjabat-tangan Merupakan Salah Satu KemungkaranSalah satu kebiasaan dalam masyarakat kita adalah berjabat tangan (bersalaman). Bersalaman dilakukan tidak hanya sesama lelaki atau sesama wanita, tetapi juga dilakukan oleh laki-laki kepada wanita atau sebaliknya. Dilakukan baik terhadap mahram maupun bukan. Bagi kita yang melakukan kebiasaan ini, ada baiknya cermati penjelasan  Syaikh Isham bin Muhammad ASy-Syarif didalam buknya “Berbagai Penyimpangan Dalam Rumah Kita”.
Dijelaskan oleh Syaikh Isham , bahwa berjabat tangan merupakan salah satu kemungkaran. Yang dimaksud ialah jabat tangan seorang wanita dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya dan jabat tangan seorang lelaki dengan seorang wanita yang juga bukan mahramnya. Menurut syariat, hal itu hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Kamis, Agustus 20, 2015

Shalat Menumbuhkan Keberanian Dan Ketabahan (Faedah Shalat)Apakah jika kalian ditimpa kesusahan tidak berkeluh kesah? Apakah jika kalian mendapat kebaikan tidak menjadi kikir? Mereka semua diam. Abul Hasan melanjutkan :”Kalian tidak melanjutkan shalat ini sama sekali”. Pernyataan ini dikutip dari buku “ Shalat Penuh Makna, Abdul Karim Muhammad Nashr” ketika memberi penjelasan tentang faedah shalat bagi ruh dan akhlak.
Penjelasan itu selengkapnya adalah, shalat menumbuhkan berbagai akhlak terpuji seperti keberanian dan ketabahan dalam segala aktivitas. Konon para ulama kota Alexandria (Iskandariah, Mesir) bolak balik menghadap Ustadz Abul Hasan Asy-Syadzili ketika beliau berada ditengah-tengah mereka.

Kamis, Agustus 13, 2015

Ancaman Meninggalkan ShalatJabir bin Abdillah r.a menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat.(HR. Imam Ahmad dengan sanad hasan)
Buraidah r.a menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alahi wasallam bersabda:
Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadits ini shahih. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam shahihnya dan Hakim, yang menurutnya hadits ini shahih)

Kamis, Agustus 06, 2015

Amanah Meliputi Semua Kewajiban Agama (Faedah Shalat)Ketika secara rutin kita melaksanakan ibadah shalat, terutama shalat wajib, sepatutnya kita memahami  faedah shalat  tersebut. Dengan memahami  faedah-faedah shalat, kita dapat mempertanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah faedah shalat itu kita peroleh? Jika ternyata banyak faedah shalat yang belum kita dapatkan, tentu  kita perlu meninjau kembali pelaksanaan ibadah itu. Ada sesuatu yang sangat perlu dibenahi.
Diantara faedah shalat bagi ruh dan akhlak adalah shalat melatih sikap amanah. Penjelasan mengenai hal ini dikemukakan oleh Abdul Karim Muhammad Nashr dalam bukunya “Shalat Penuh Makna”. Judul asli buku ini adalah “Nazharat fi Ma’anish Shalah”.
Dijelaskan oleh Abdul Karim Muhammad Nashr, bahwa didalam Al-Qur’an Allah berfirman:
Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Akhirnya dipikulkanlah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh. {Al-Ahzab(33): 72}
Loading...