Al-Qur'an

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Israa' 36)

Do'a


18. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-A'Raaf: 55)
17. Bismilaahilladzii laa yadhurru ma’as mihi syaiun fil ardhi wa laa fis samaa’ wa humassamii’ul ‘aliim( Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu dibumi dan dilangit dapat mencelakakan, dan Dia lah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui)...Dibaca tiga kali diwaktu pagi dan petang hari.
16. A'uudzu bi kalimaatillaahitaammaatinmin syarri maa khalaq ( Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan (makhluk yang ) Dia ciptakan. Do'a ini sebagai perisai tempat tinggal dari segala mara bahaya. Dibaca tiga kali petang hari dan ketika singgah disuatu tempat.
15. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar tidak menyekutukan-Mu, sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. (HR. Bukhari dan Ahmad)
14. Dari Anas: Adalah Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam  sesuatu dari do’a nya kecuali dalam shalat istisqa’ (minta hujan) maka beliau mengangkat kedua tangannya  hingga kelihatan ketiaknya yang putih. ( HR. Bukhari)
13. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” Apabila imam membaca Sami’allahu liman hamidah, kamu hendaklah membaca ‘allahumma rabbanaa lakalhamdu, karena sesungguhnya siapa yang membaca do’a tersebut berbarengan dengan Malaikat, niscaya Allah SWT mengampuni dosanya yang telah lalu. ( HR. Bukhari-Muslim)
12. Do’a seorang muslim untuk saudaranya (sesama muslim ) dari tempat yang jauh (tanpa diketahuinya) akan dikabulkan. (HR. Muslim)
11.Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW – setelah selesai shalat jenazah bersabda,”Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka.” (HR Muslim).
10. Ya Allah, cukupilah aku dengan (rezeki) Mu yang halal (hingga Aku terhindar) dari yang haram. Kayakanlah aku dengan kenikmatan- Mu (hingga aku tidak minta kepada) selain Mu. ( HR Tirmidzi).
9. Dari Abdullah bin Mas’ud RA, berkata : Sesungguhnya Nabi SAW sering berdoa :” Wahai Allah, aku memohon kepada Mu petunjuk, taqwa, terpelihara dari segala dosa dan hidup berkecukupan”. ( HR Muslim)

8. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman ;" Aku akan mengikuti persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku selalu menyertainya apabila ia berdo'a kepada-Ku. ( HR. Bukhari dan Muslim

7. Rasulullah saw bersabda. "Pada tiap malam Tuhan kita turun kelangit dunia ketika bersisa sepertiga malam yang akhir. Maka Allah berfirman ; " Barang siapa yang berdo'a kepada-Ku, pasti akan Ku kabulkan, dan siapa yang memohon kepada-Ku , pasti akan Ku beri, dan siapa yang mohon ampun kepada Ku, pasti akan Ku ampuni".( HR. Bukhari-Muslim)

6. Barang siapa yang tidak mendo'a kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. ( HR. Tirmidzi)

5. Dan Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan yang mendo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi  (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman Kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran. ( QS. Al Baqarah 186).

4. Berdo'a lah kepada-Ku niscaya akan Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang  yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. ( QS. Al Mu'min, 60)

3.  Wahai Rasulullah , manakah do;a yang paling didengar Allah ? Rasulullah menjawab : " Do'a ditengah malam dan do'a setelah shalat wajib. (HR. Tirmidzi)

2; Dari Abu Khurairah berkata, adalah Rasulullah saw berlindung (pada Allah) dari bencana besar, kecelakaan hebat, ketentuan jelek, dan hinaan musuh. (HR. Bukhari)

1. Dari Ibnu Abbas  bahwa Rasulullah saw berdo'a ketika mengalami kesukaran (yaitu artinya) : Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yanga Maha Agung lagi Penyantun, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang memiliki 'arsy yang besar, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang memiliki langit, bumi dan 'arsy yang mulia. (HR. Bukhari)