Al-Qur'an

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Israa' 36)

Dari ku

  • Orang tua ku T. Abdul Aziz ( Alm) dan HT. Nuraini memberiku nama T. Chairul Fahmi. Aku dilahirkan di Pekanbaru pada 10 Oktober 1951. Walaupun bukan cita-citaku, aku bekerja menjadi PNS dari Maret 1973 s/d Oktober 2007. Sambil bekerja, aku selesaikan pendidikan S1. Sebelum pensiun, aku juga diberi Allah SWT kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah ... Untuk mengisi hari-hari pensiun, aku mengintensifkan membaca buku-buku agama. Berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis, ternyata berdakwah itu wajib. Jadi, aku ingin berbagi. Maka hadirlah blogspot ini. Insyaalah...